میگو شکلاتی (Chocolate Shrimp)

میگو شکلاتی از تکثیر گزینشی میگو رد چری به وجود آمده است که در دسته میگو های هیبرید قرار می

بیشتر بخوانید

میگو قرمز کریستالی (Crystal Red Shrimp)

میگو قرمز کریستالی با نام میگو زنبوری قرمز نیز شناخته می شود. نگهداری از این شریمپ در مقایسه با سایر

بیشتر بخوانید

میگو ویسکر هندی (Indian Whisker Shrimp)

میگو ویسکر هندی در بیشتر موارد با میگو گوست اشتباه گرفته می شود. تفاوت این شریمپ با شریمپ گوست، جثه

بیشتر بخوانید

میگو گلوله برفی (Snowball Shrimp)

نام میگو اسنوبال از تخم های سفید رنگ این جاندار که به شکل گلوله های برف در زیر شکم ماده

بیشتر بخوانید

میگو بلو تایگر (Blue Tiger Shrimp)

میگو بلو تایگر به معنی میگو آبی ببری همچنین با نام میگو بلو تایگر چشم نارنجی نیز شناخته می شود. دمای 18.5

بیشتر بخوانید

معرفی تصویری انواع شریمپ (میگو آب شیرین)

معرفی تصویری انواع شریمپ میگو رد چری (Red Cherry Shrimp) میگو قرمز کریستالی (Crystal Red Shrimp) میگو گوست (Ghost Shrimp)

بیشتر بخوانید

میگو بلک رز (Black Rose Shrimp)

میگو بلک رز (رز سیاه) از تکثیر گزینشی میگو شکلاتی کوتوله به وجود آمده است و در بسیاری از موارد

بیشتر بخوانید

میگو زرد (Yellow Shrimp)

میگوی زرد با نام لاتین yellow shrimp و یا Neocaridina davidi شناخته می شود. دمای ۲۵ تا ۲۷ درجه سانتی گراد بهترین دما

بیشتر بخوانید

میگو نئوکاریدینا (Neocaridina Shrimp)

میگو نئوکاریدینا شباهت بسیاری به میگو رد چری دارد و از تکثیر گزینشی این میگو با میگو زرد به وجود

بیشتر بخوانید

میگو آبی مرواریدی (Blue Pearl Shrimp)

میگو بلو پرل (میگو آبی مرواریدی) شباهت زیادی به میگو گلوله برفی دارد و در حقیقت نژاد تغییر یافته این

بیشتر بخوانید