لوچ پاندا ( Panda Loach )

لوچ پاندا با نام علمی Yaoshania pachychilus از دسته ماهیان بسیار کمیاب آب شیرین است. این ماهی که در دسته ماهیان

بیشتر بخوانید

معرفی تصویری انواع ماهی لوچ ( Loach Fish )

معرفی انواع ماهی لوچ لوچ دلقک

بیشتر بخوانید

لوچ دلقک (Clown Loach)

لوچ دلقک از جمله ماهیان کف زی می باشد. زیستگاه این ماهی اندونزی است. لوچ دلقک در بیشتر مواقع  ماهی

بیشتر بخوانید

لوچ خاردار (Cobitis taenia)

اندازه ی این ماهی که بومی مناطق مختلف آسیا و اروپا است حداکثر تا ۱۰ سانتی متر می رسد.یکی از

بیشتر بخوانید

لوچ پاکستانی (Botia lohachata)

لوچ پاکستانی با نام لوچ یویو نیز شناخته می شود. زیستگاه این گونه از لوچ ها در کشور هند است.

بیشتر بخوانید

لوچ پروانه ای (Butterfly Loach)

لوچ پروانه ای با نام های فراوانی از جمله لوچ چینی تپه های روان، لوچ تپه های روان و لوچ

بیشتر بخوانید

لوچ نیمه راه راه (Half-Banded Loach)

زیستگاه لوچ نیمه راه راه بخش های جنوبی آسیا است. این ماهی از دسته ماهیان کف زی است و دارای

بیشتر بخوانید