دلقک ماهی پرکولا (True Percula Clownfish)

دلقک ماهی پرکولا دارای بدنی قرمز رنگ به همراه سه خط سفید عمودی بر روی بدن است. همچنین نوارهایی سیاه

بیشتر بخوانید

دلقک ماهی پالان دار (Saddleback Clownfish)

دلقک ماهی پالان دار بومی شبه جزایر قاره ی استرالیا است. این ماهی دارای یک خط سفید بر پشت است

بیشتر بخوانید

دلقک ماهی شانک صورتی (Pink Skunk Clownfish)

دلقک ماهی شانک صورتی بومی شرق اقیانوس هند است. دلقک ماهی شانک یکی از کوچک ترین گونه های دلقک ماهی

بیشتر بخوانید

دلقک ماهی گوجه فرنگی (Tomato Clownfish)

دلقک ماهی گوجه فرنگی یا دلقک ماهی قرمز بومی خلیج تایلند، سواحل ژاپن و سواحل اندونزی می باشد. این ماهی

بیشتر بخوانید

دلقک ماهی دارچینی (Cinnamon Clownfish)

دلقک ماهی دارچینی بومی سواحل اندونزی، سواحل جزایر پولینزی و همچنین سواحل جزایر میکرونزی می باشد. نگهداری از این ماهی

بیشتر بخوانید

دلقک ماهی عمان (Oman Anemonefish)

دلقک ماهی عمان بومی دریای عمان است. این ماهی در آب های کم عمق نزدیک سواحل دریای عمان و در

بیشتر بخوانید

دلقک ماهی خرمایی (Maroon Clownfish)

دلقک ماهی خرمایی یا دلقک ماهی مارون بومی سواحل مجمع الجزایر مالایا است. این ماهی رشد نسبتا” سریعی دارد و

بیشتر بخوانید

دلقک ماهی سه خط (three band clownfish)

دلقک ماهی سه خط از گونه های نسبتا” کمیاب دلقک ماهی ها به حساب می آید. این ماهی دارای بدنی

بیشتر بخوانید

دلقک ماهی راه راه (Banded Clownfish)

دلقک ماهی راه راه یکی از گونه های دلقک ماهی است که نسبت به سایر گونه های این ماهی فراوانی

بیشتر بخوانید