حلزون میستری بنفش (purple mystery snail)

حلزون میستری بنفش ( purple mystery snail) دارای لاکی گرد به رنگ بنفش است. حلزون میستری با نام pomacea bridgessii

بیشتر بخوانید

حلزون بلک دویل (Black Devil Snails)

حلزون بلک دویل که با نام faunus ater نیز شناخته می شود دارای لاکی مخروطی به رنگ سیاه و یا

بیشتر بخوانید

حلزون میستری آبی (blue mystery snail)

حلزون میستری آبی ( blue mystery snail) دارای لاکی گرد به رنگ آبی است. حلزون میستری با نام pomacea bridgessii

بیشتر بخوانید

حلزون خرگوشی (Rabbit Snail)

حلزون خرگوشی دارای انواع بسیار زیادی با رنگ ها و اندازه های متفاوت است. تمام گونه های این حلزون دارای

بیشتر بخوانید

حلزون میستری سبز (green mystery snail)

حلزون میستری سبز یا حلزون یشمی ( green or jade mystery snail) دارای لاکی گرد به رنگ سبز و یا

بیشتر بخوانید

حلزون میستری قرمز (red mystery snail)

حلزون میستری قرمز ( red mystery snail) دارای لاکی گرد به رنگ قرمز و یا متمایل به قهوه ای است.

بیشتر بخوانید

حلزون میستری سفید (white mystery snail)

حلزون میستری سفید ( white mystery snail) دارای لاکی گرد به رنگ سفید است. حلزون میستری با نام pomacea bridgessii

بیشتر بخوانید

حلزون ژاپنی ترپدور (Japanese Trapdoor Snail)

حلزون ترپدور ژاپنی (japanese trapdoor snail) که با نام cipangopaludina japonica نیز شناخته می شود دارای یک لاک مخروطی شکل

بیشتر بخوانید

حلزون میستری سیاه (black mystery snail)

حلزون میستری سیاه ( black mystery snail) دارای لاکی گرد به رنگ سیاه است. حلزون میستری با نام pomacea bridgessii

بیشتر بخوانید

حلزون میستری (Pomacea Bridgesii)

حلزون اسرار آمیز یا حلزون میستری (mystery snail) دارای لاکی گرد است که در انواع مختلف به رنگ های سفید،

بیشتر بخوانید

حلزون توت فرنگی (Tracked Nerite Snail)

حلزون توت فرنگی با نام لاتین Neritina Turrita، به نام حلزون یاقوتی نیز شناخته می شود. این حلزون دارای لاک نارنجی

بیشتر بخوانید