معرفی تصویری انواع ماهی سورم (Severum Fish)

معرفی تصویری انواع ماهی سورم سورم خال قرمز (Red Spotted Severum) سورم شانه قرمز (Red Shoulder Severum) سورم سبز (Green

بیشتر بخوانید

سورم خال قرمز (Red Spotted Severum)

سورم خال قرمز ازدسته سیچلایدهای آمریکایی است که بر خلاف سایر سیچلایدها رفتار پرخاشگرایانه ای از خود نشان نمی دهد.

بیشتر بخوانید

سورم شانه قرمز (Red Shoulder Severum)

سورم شانه قرمز از دسته سیچلایدهای آمریکایی است که بر خلاف سایر سیچلایدها رفتار پرخاشگرایانه ای از خود نشان نمی

بیشتر بخوانید

سورم سبز (Green Severum)

سورم سبز از دسته سیچلایدهای آمریکایی است که بر خلاف سایر سیچلایدها رفتار پرخاشگرایانه ای از خود نشان نمی دهد.

بیشتر بخوانید

ماهی سورم (Severum)

سوروم ماهی نسبتا صلح جو و بومی آمریکای جنوبی و رودخانه آمازون است و تا 20 سانتیمتر رشد می کند

بیشتر بخوانید

سورم طلائی (Gold Severum)

سورم طلائی بومی رودخانه ی آمازون است. این ماهی بر خلاف سایر سیچلایدها موجودی صلح جو است. سورم طلائی دارای

بیشتر بخوانید