کریدوراس نقطه کمرنگ ( Pale spotted Cory cat )

کریدوراس پیل اسپات یا نقطه کمرنگ بومی آب های یرزیل است. این ماهی دارای نقاط فراوان کمرنگی بر روی بدن

بیشتر بخوانید

معرفی تصویری ماهی کریدوراس (Corycat Fish)

معرفی انواع ماهی کریدوراس کریدوراس کاهی

بیشتر بخوانید

کریدوراس کاهی یا خال خال (Corydoras paleatus)

اندازه ی این ماهی که بومی آرژانتین و جنوب شرقی برزیل است تا ۷ سانتی متر می رسد.بیش از همه

بیشتر بخوانید

کریدوراس آدولفو (Adolfo Corycat)

کریدوراس آدولفو بومی منطقه ی آمریکای جنوبی است و در کل ماهی ای صلحجو می باشد.این ماهی از گونه ی

بیشتر بخوانید

کریدوراس زال (ِAlbino Aeneus Corycat)

کریدوراس زال (آلبینو) بومی رودخانه ی آمازون است  و در کل ماهی ای صلحجو می باشد.این ماهی از گونه ی

بیشتر بخوانید

کریدوراس آگاسیزی (Agassizy Corycat)

کریدوراس آگاسیزی (به افتخار لویی آگاسی) بومی کشور پرو است و در کل ماهی ای صلحجو می باشد.این ماهی از

بیشتر بخوانید

کریدوراس زمردی (Brochis Corycat)

کریدوراس زمردی با نام کریدوراس دماغ خوکی نیز شناخته می شود.زیستگاه اصلی این ماهی، آمریکای جنوبی در حاشیه ی رودخانه

بیشتر بخوانید

کریدوراس الیجانت (Elegant Corycat)

زیستگاه کریدوراس با وقار در انشعاب های رودخانه های بزرگ قسمت های مرکزی و جنوبی آمریکا است.در کف آکواریوم شنا

بیشتر بخوانید

کریدوراس پاندا (Panda Corycat)

زیستگاه کریدوراس پاندا، شاخه های فرعی رودخانه های آمریکای مرکزی و جنوبی می باشد.ماهی صلح جو است که در سطح

بیشتر بخوانید

کریدوراس جولی (Juli Corycat)

کریدوراس جولی ماهی ای صلح جو است که در سطح پایینی آکواریوم شنا می کند.زیستگاه این ماهی انشعاب های رودخانه

بیشتر بخوانید

کریدوراس نانوس (Nanus Corycat)

زیستگاه کریدوراس نانوس انشعاب های رودخانه های بزرگ در آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی می باشد.نانوس ماهی ای صلح جو

بیشتر بخوانید