سیچلاید جوهانی بلو الکتریک (Electric Blue Johannii)

سیچلاید جوهانی با نام های جوهانی بلو الکتریک (Blue Electric Johannii)، امبونا آبی (Blue Mbuna) و امبونا آبی خاکستری (Bluegrey

بیشتر بخوانید

سیچلاید ترواواس باله قرمز (Trewavas Red-Finned Cichlid)

سیچلاید ترواواس با نام های سیچلاید دهان تراشنده (Scraper Mouth)، سیچلاید بالا قرمز (Red Top)، باله قرمز (Red Finned) و

بیشتر بخوانید

سیچلاید کالینگونو (Livingstoni Cichlid)

سیچلاید کالینگونو بومی دریاچه مالاوی در آفریقا است. این ماهی با نام های سیچلاید لیوینگستونی(Livingstoni) و سیچلاید کالینگونو (Kalingono) شناخته

بیشتر بخوانید

سیچلاید ویجا منالورا (Menalura Vieja Cichlid)

سیچلاید ویجا منالورا از دسته سیچلایدهای آمریکایی است. سیچلاید منالورا با نام لاتین Menalurus Cichlid شناخته می شود. زیستگاه این ماهی گواتمالا، مکزیک و بلیز

بیشتر بخوانید

سیچلاید ویجا رگانی (Regani Vieja Cichlid)

سیچلاید ویجا رگانی از دسته سیچلایدهای آمریکایی است. زیستگاه این ماهی مکزیک است. انتهای باله ها و دم این ماهی مایل به

بیشتر بخوانید

سیچلاید مونت کریستو (Montecristo Chichlid)

سیچلاید مونت کریستو از دسته سیچلایدهای آمریکایی است. در برخی منابع، این ماهی در دسته سیچلاید های ویجا تقسیم بندی شده است.

بیشتر بخوانید

سیچلاید کمربند مشکی (Maculicauda Vieja Cichlid)

سیچلاید کمربند مشکی از دسته سیچلایدهای آمریکایی است. این ماهی در دسته سیچلاید های ویجا تقسیم بندی شده است. ویجا

بیشتر بخوانید

سیچلاید ویجا نقره ای (Argentea Vieja Chichlid)

سیپلاید ویجا نقره ای از دسته سیچلایدهای آمریکایی است. ویجا نقره ای با نام های لاتین silver vija  و Argentea Vieja

بیشتر بخوانید

سیچلاید ویجا زوناتوس (Zonatus Vieja Chichlid)

سیپلاید ویجا زوناتوس از دسته سیچلایدهای آمریکایی است. ویجا زوناتوس با نام لاتین Zonatus Vieja شناخته می شود. زیستگاه این ماهی جنوب مکزیک است.

بیشتر بخوانید

سیچلاید چوکو (Chuco Godmani Chichlid)

سیچلاید چوکو از دسته سیچلایدهای آمریکایی است. این ماهی در دسته سیچلاید های ویجا تقسیم بندی شده است. زیستگاه چوکو، آمریکای مرکزی

بیشتر بخوانید

سیچلاید ویجا دوخط (Bifasciatum Vieja)

سیپلاید ویجا دو خط از دسته سیچلایدهای آمریکایی است. ویجا دوخط با نام های لاتین two band vieja  و Bifasciatum Vieja شناخته می

بیشتر بخوانید