ماهی کورغاری (anoptichthys jordani)

اندازه ی این ماهی که بومی مکزیک است تا ۵/۷ و گاهی تا ۱۲ سانتی متر میرسد.چشم این ماهی در

بیشتر بخوانید

سیچلاید ایرانی ( Iranian Cichlid)

سیچلاید ایرانی در اقلیم گرمسیری آبهای جنوبی کشورمان یافت می شود. این سیچلاید بومی رودخانه های مهران، سرزه و رسول

بیشتر بخوانید

گامبوزیا (Mosquitofish or Eastern mosquitofish)

در بین سالهای 1321 تا 1325 ماهی پشه خوار یا گامبوزیا از کشور ایتالیا به منظور جلوگیری از گسترش بیماری

بیشتر بخوانید

سگ ماهی کور ایران (Blind loach)

سگ ماهی کور از جمه ماهیان بومی کشور ایران است. زندگی این حیوان در غار، موجب ناتوانی او در دیدن

بیشتر بخوانید

ماهی استروژن (Acipenser Ruthenus)

ماهی استروژن از جمله ماهیان سرد آبی است که به تازگی وارد بازار شده است. این ماهی دارای ۲۱ گونه

بیشتر بخوانید