معرفی تصویری ماهی اسکات (Scat Varieties)

معرفی انواع ماهی اسکات: اسکات سبز

بیشتر بخوانید

اسکات سبز (Green Scat)

اسکات سبز از دسته ماهیان لب شور است که توانایی زندگی در آب های شیرین را دارا می باشد. این ماهی

بیشتر بخوانید

اسکات قرمز (Red Scat)

اسکات قرمز، اسکات سر قرمز یا اسکات رد هد از جمله ماهیان لب شور است که توانایی سازگاری و زندگی در

بیشتر بخوانید

سیلور اسکات (Silver Scat)

ماهی سیلور اسکات از جمله ماهیان آب های نیمه شور است و از نظر دسته بندی در دسته ی ماهیان

بیشتر بخوانید