معرفی تصویری ماهی رنگین کمانی (Rainbow Fish)

معرفی انواع ماهی رنگین کمانی ماهی رنگین کمانی تبرا

بیشتر بخوانید

ماهی رنگین کمانی تبرا (Axelrodi (Lake Tebera) Rainbow)

ماهی رنگین کمانی تبرا ماهی ای صلح جو و اجتماعی است. این ماهی در زیر نور خورشید رنگ زیبایی از

بیشتر بخوانید

ماهی رنگین کمانی قرمز (Red Rainbowfish)

ماهی رنگین کمانی قرمز یکی از محبوب ترین ماهیان رنگین کمانی محسوب می شود. در صورتی که ماهی نر به

بیشتر بخوانید

ماهی رنگین کمانی ماداگاسکار (Madagascar Rainbow)

ماهی رنگین کمانی ماداگاسکار در سال 1907 شناسایی شد. ماهی نر دارای رنگ روشن تری نسبت به ماهی ماده است.

بیشتر بخوانید

ماهی رنگین کمانی استرالیای غربی (Western Splendid (Australian) Rainbow)

ماهی رنگین کمانی استرالیای غربی ماهی ای صلح جو و اجتماعی است. مشخصه ی ماهیان رنگین کمانی، چشمان بزرگ آن

بیشتر بخوانید

ماهی رنگین کمانی نئون کوتوله (Praecox (Neon) Rainbow)

ماهی رنگین کمانی نئون کوتوله ماهی ای صلح جو و اجتماعی است. این ماهی در زیر نور خورشید رنگ زیبایی

بیشتر بخوانید

ماهی رنگین کمانی سلبس (Celebes Rainbow)

ماهی رنگین کمان سلبس ماهی ای صلح جو است که باید با سایر ماهیان آرام نگهداری شود. جنس نر دارای

بیشتر بخوانید

ماهی رنگین کمانی باله نخی (Featherfin (Threadfin) Rainbow)

ماهی رنگین کمانی باله نخی از معدود ماهیان رنگین کمانی است که ماهی نر دارای باله های کشیده و ریسمان

بیشتر بخوانید

ماهی رنگین کمانی کاتوبو (Lake Kutubu Rainbowfish)

ماهی رنگین کمانی کاتوبو ماهی ای صلح جو و اجتماعی است. این ماهی دارای پوستی درخشان است. مشخصه ی ماهیان

بیشتر بخوانید

ماهی رنگین کمانی دم چنگالی (Pseudomugil Rainbowfish)

ماهی رنگین کمانی دم چنگالی ماهی ای نسبتا” اجتماعی است. جنس نر در سن مشابه بزرگتر از جنس ماده است

بیشتر بخوانید

ماهی رنگین کمانی بویس مانی (Boesemani Rainbow)

ماهی رنگین کمان بویس مانی ماهی زیبایی برای نگهداری در آکواریوم است. جنس نر این ماهی دارای رنگ آمیزی زیبای

بیشتر بخوانید