معرفی تصویری ماهی پیرانا (Piranha Varieties)

معرفی انواع ماهی پیرانا: پیرانای شکم قرمز پیرانای سیاه

بیشتر بخوانید

ماهی پیرانا (Piranha)

ماهيهای پيرانا به خاطر قدرت تاييد شده شان در بلعيدن حيوانات بزرگ –و حتی انسانها- در زمانی کم شناخته شده

بیشتر بخوانید

پیرانای سیاه (Black Piranha)

ماهی پیرانای سیاه موجودی به شدت مهاجم و خون خوار است. این ماهی با قدرت بدن قوی و دندان های

بیشتر بخوانید

پیرانای شکم قرمز (Red Belly Piranha)

ماهی پیرانای شکم قرمز با نام پیرانای قرمز یا به طور ساده تر با نام پیرانا شناخته می شود. پیرانای

بیشتر بخوانید