تترا کالر ویدو (color widow tetra)

تترا کالر ویدو با نام تترا دامن سفید (white skirt) شناخته می شود. رنگ های مختلفی که بر روی بدن

بیشتر بخوانید

ماهی شیشه ای (Glassfish)

گلاس فيش يا ماهيان شيشه اي متعلق به خانواده Chandidae يا Ambassidae شامل همه ماهياني است كه داراي بدن شفاف

بیشتر بخوانید