کت فیش اسپرت (common pleco)

کت اسپرت یا لجن خوار معمولی با نام های Hypostomus plecostomus، لجن خوار مکنده (suckermouth catfish)، ماهی جلبکخوار (algea eater)

بیشتر بخوانید

کت فیش چوبی (Wood Catfish)

گربه ماهی چوبی با نام علمی Trachelyopterus fisheri بومی کلمبیا است. این کتفیش دارای اندازه متوسط است و رقتار پرخاشگرانه

بیشتر بخوانید

لوچ پاندا ( Panda Loach )

لوچ پاندا با نام علمی Yaoshania pachychilus از دسته ماهیان بسیار کمیاب آب شیرین است. این ماهی که در دسته ماهیان

بیشتر بخوانید

کریدوراس فلفلی (Peppered Corycat)

زیستگاه کریدوراس فلفلی، شاخه های فرعی رودخانه های آمریکای جنوبی می باشد.ماهی ای صلحجو است که در سطح پایینی آکواریوم

بیشتر بخوانید

گربه ماهی فارلوولای (Royal Farlowella Catfish)

زیستگاه کتفیش فارلوولای سلطنتی آمریکای جنوبی می باشد.ماهی نر دارای باله های پشتی بلند است و دارای قسمت های ریش

بیشتر بخوانید

گربه ماهی آراسته (Ornate Pimelodus Catfish)

گربه ماهی آراسته از جمله ماهیان سبیلک دار می باشد که زیستگاه آن بخش هایی از آمریکای جنوبی می باشد.این

بیشتر بخوانید

کتفیش خاردار (synodontis eupterus catfish)

کتفیش خاردار با نام کتفیش خرگوشی نیز شناخته می شود و در بازار با نام کت خاردار معرفی می گردد.

بیشتر بخوانید