مولی طلائی ( Golden Molly )

مولی طلائی دارای بدنی با رنگ یکدست زرد و یا نارنجی است. این ماهی با نام های مولی زرد، مولی

بیشتر بخوانید

مولی طلائی خاکی (Gold Dust Molly)

مولی طلائی خاکی که به عنوان مولی معمولی نیز شناخته می شود بومی کشور مکزیک است. این ماهی دارای بدنی

بیشتر بخوانید

مولی باله بلند طلائی ( Golden Sailfin Molly )

مولی باله بلند طلائی دارای بدنی متمایل به نارنجی است. این ماهی دارای باله هایی به شکل بادبان کشتی است.

بیشتر بخوانید

معرفی تصویری انواع ماهی مولی (Molly Fish)

معرفی انواع مختلف ماهی مولی مولی بالنی

بیشتر بخوانید