معرفی تصویری ماهی شارک (Shark Fish)

معرفی انواع ماهی شارک شارک رنگین کمانی

بیشتر بخوانید

ماهی شارک(Labeo Bicolor)

زیتگاه ماهی شارک تایلند می باشد.طول این ماهی تا ۱۲ سانتی متر می رسد و دمای مناسب برای آن بین

بیشتر بخوانید