معرفی تصویری ماهی شارک (Shark Fish)

معرفی انواع ماهی شارک شارک رنگین کمانی

بیشتر بخوانید

شارک رنگین کمانی (Rainbow Shark)

شارک رنگین کمانی با نام های شارک باله قرمز یا شارک یاقوت سرخ نیز شناخته می شود.دارای رنگ خاکستری تیره

بیشتر بخوانید

شارک سیاه (Black Shark)

شارک سیاه با نام شارک سیاه لبئو نیز شناخته می شود.در برخی کشورها این ماهی به عنوان یک غذای مهم

بیشتر بخوانید