مولی گلد دوبلون (Gold Doubloon Molly)

قسمت جلویی بدن این ماهی زرد رنگ و قسمت انتهایی سیاه رنگ می باشد. این ماهی تا 12.5 سانتی متر

بیشتر بخوانید

تکثیر تایگر بارب (Tiger Barb Breeding)

بالای دهان ( نوک بینی ) بارب نر در زمان بالغ شدن قرمز رنگ می شود و لکه های سیاه

بیشتر بخوانید

تکثیر رزی بارب

رزی بارب ماهی نسبتا آرامی در مقایسه با سایر گونه های بارب است که تکثیر آن در آکواریوم امکان پذیر

بیشتر بخوانید

زایشگاه ماهی

از زایشگاه جهت زایمان ماهی های زنده زا استفاده می شود. زیرا این ماهی ها در اکثر موارد نوزادان خود را

بیشتر بخوانید

آنفوزوئر غذایی برای بچه ماهی ها (Infusoria)

آنفوزوئر ها جزء مژکداران هستند.اندازه ی این جانداران بسیار ریز و به اندازه ی گرد و خاک است.حداکثر تراکم آن

بیشتر بخوانید